กิจกรรมของกลุ่มนิเทศ

การนิเทศ ติดตามการใช้ DLIT

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:01โดยนางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 07:05 โดย สพป. ขอนแก่น 1 ]

ด้วย สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จำนวน60 โรงเรียน ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 

1-1 of 1